AYGATSAI.

Мэдээллийг бус Мэдлэгийг.

Өдрийг “Аяга Цай” -р эхлүүлж, “AYGATSAI” -р баяжуулъя…

AYGATSAI нь бүх төрлийн мэдээллийг системтэйгээр байршуулсан мэдлэгийн сан юм.