Гүн Ухаан

Гүн ухаан буюу Философи хэрхэн үүсч хөгжсөн талаар…