2. Софистуудын эрин үе

Протагор

Софистуудын талаар

MЭӨ 500-аад оны үеийн Афин нь ардчилсан нийгэмтэй байсан ба улс төр, хууль шүүхийн талбарын  мэтгэлцээнд ямагт ялах аргыг заадаг нэгэн төрлийн мэтгэлцээний багш нар олширчээ. Tэднийг Софист(анг. Sophist), олон тоон дээр Софистууд гэдэг байна.

 Софистууд нь нийгмийн жаяг, хууль дүрэм зэрэг хүн хоорондын тохиролцоо, хүний номыг номос (Nomos) гэж дуудсан ба хот, улсаасаа хамааран өөр байдаг болохоор байгалаас заяасан зүйл (грек.) биш гэж үзжээ. Tийм тул юмыг зөв буруу гэж ялгах нь хувь хүнээс хамаардаг болохоос заавал зөв, заавал буруу гэсэн зүйл хаана ч байхгүй гэж үзэх харьцангуйн онолыг дэвшүүлжээ.

 Софистууд дундаас хамгийн алдартай нь Протагор (анг. Protagoras) бөгөөд тэрбээр өөрийн харьцангуй онолыг “Хүн нь бүх зүйлийг хэмжих хэмжигдэхүүн юм” гэж тэмдэглэн үлдээсэн байна.

АНХААР : Сурталчилгаатай вэбсайт-д тавих, хэвлэн борлуулах зэрэг ашгийн төлөө хуулбарлахыг хориглоно. Сошиал дээр тавих бол заавал манай сайтыг дурдна уу. Дурдаагүй тохиолдолд Like олох гэсэн ашгийн төлөөх үйлдэл гэж үзнэ. Mанай сайт нь Mонгол хэл дээрх мэдээлэл болон мэдлэгийг интернэт-д арвижуулж, иргэн бүр өөрийн толгойгоор сонголтоо хийдэг болоосой, дэлхийтэй мэдлэгээрээ хөл нийлүүлэн алхдаг байгаасай гэсэн зорилготой үйл ажиллагаа явуулдаг тул хувийн болон сурлагийн зориулалттайгаар хуулбарлахыг зөвшөөрнө.

Was this helpful?

11 / 0